<dfn id="d711p"></dfn>
<em id="d711p"><var id="d711p"></var></em>

<em id="d711p"><strike id="d711p"><p id="d711p"></p></strike></em><meter id="d711p"><ruby id="d711p"></ruby></meter>

     <cite id="d711p"><del id="d711p"></del></cite><font id="d711p"><strike id="d711p"><big id="d711p"></big></strike></font>
     您当前的位置:  产品中心 > 富士电机功率半导体 > ??榻峁剐?IGBT
     • v系列第六代IGBT???/h3>

      商品名称:v系列第六代IGBT???/span>

      商品概要: 


      产品型号参数说明封装形式技术资料
      2MBI225VJ-120-501200V,225A/Tc=80℃,饱和压降1.9

      2MBI225VN-120-501200V,225A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      2MBI300VJ-120-501200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.90
      2MBI300VN-120-501200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.9
      2MBI450VJ-120-501200V,450A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      2MBI450VN-120-501200V,450A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      2MBI600VJ-120-501200V,600A/TC=80℃,饱和压降1.90
      2MBI600VN-120-501200V,600A/TC=80℃,饱和压降1.90
      6MBI50VA-120-501200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      6MBI50VW-120-501200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      6MBI75VA-120-501200V,75A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      6MBI75VW-120-501200V,75A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      6MBI100VA-120-501200V,100A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      6MBI150VB-120-501200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      6MBI150VX-120-501200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      7MBR25VM120-501200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3
      7MBR25VP120-501200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3
      7MBR25VW120-501200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3
      7MBR25VY120-501200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3
      7MBR50VM120-501200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      7MBR50VP060-50600V,50A/TC=25℃,饱和压降2.8
      7MBR50VP120-501200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      7MBR75VN120-501200V,75A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      7MBR75VP060-50600V,50A/TC=25℃,饱和压降2.8
      7MBR100VN120-501200V,100A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      7MBR100VP060-50600V,100A/TC=25℃,饱和压降2.8
      7MBR100VR120-501200V,100A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      7MBR150VN120-501200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9
      7MBR150VR060-50600V,150A/TC=25℃,饱和压降2.8
      7MBR150VR120-501200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9
     • U系列改良版U4系列

      商品名称:U系列改良版U4系列

      商品概要:

      U4系列第五代IGBT???200V 1in1
      产品型号参数说明封装形式技术资料
      1MBI300U4H-1201200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.90M127
      1MBI400U4H-1201200V,400A/TC=80℃,饱和压降1.90M127
      1MBI600U4H-1201200V,600A/TC=80℃,饱和压降1.90M127
      1MBI600U4B-1201200V,600A/TC=80℃,饱和压降1.90M138
      1MBI800U4B-1201200V,800A/TC=80℃,饱和压降1.90M138
      U4系列第五代IGBT???200V 2in1
      产品型号参数说明封装形式技术资料
      2MBI75U4A-1201200V,75A/TC=80℃,饱和压降1.9M232
      2MBI100U4A-1201200V,100A/TC=80℃,饱和压降1.9M127
      2MBI150U4A-1201200V,150A/TC=80℃,饱和压降1.9M232
      2MBI150U4B-1201200V,150A/TC=80℃,饱和压降1.9M233
      2MBI150U4H-1201200V,150A/TC=80℃,饱和压降1.9M234
      2MBI200U4B-1201200V,200A/TC=80℃,饱和压降1.9M233
      2MBI200U4H-1201200V,200A/TC=80℃,饱和压降1.9M234
      2MBI200U4D-1201200V,200A/TC=80℃,饱和压降1.9M235
      2MBI300U4H-1201200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.9M234
      2MBI300U4E-1201200V,300A/TC=80℃,饱和压降1.9M238
      2MBI400U4H-1201200V,400A/TC=80℃,饱和压降1.9M234
      2MBI450U4E-1201200V,400A/TC=80℃,饱和压降1.9M238
      U4系列第五代IGBT???200V EconoPACK?
      产品型号参数说明封装形式技术资料
      2MBI225U4N-120-501200V,225A/TC=80℃
      2MBI300U4N-120-501200V,300A/TC=80℃
      2MBI450U4N-120-501200V,450A/TC=80℃
      6MBI50U4A-1201200V,50A/Tc=80℃,饱和压降1.9M636
      6MBI75U4A-1201200V,75A/TC=80℃,饱和压降1.9M636
      6MBI75U4B-1201200V,75A/Tc=80℃,饱和压降1.9M633
      6MBI100U4B-1201200V,100A/Tc=80℃,饱和压降1.9M633
      6MBI150U4B-1201200V,150A/Tc=80℃,饱和压降1.9M633
      6MBI225U4-1201200V,225A/Tc=80℃,饱和压降1.9M629
      6MBI300U4-1201200V,200A/Tc=80℃,饱和压降1.9M629
      6MBI450U4-1201200V,450A/Tc=80℃,饱和压降1.9M629     • 大电流IGBT???/h3>


      商品名称:
      大电流IGBT???/span>

      商品概要:

      U系列第五代大电流高功率IGBT???200V
      产品型号参数说明封装形式技术资料
      1MBI1200UC-1201200V,1880A/TC=25℃,饱和压降1.75M142
      1MBI1600UC-1201200V,2550A/TC=25℃,饱和压降1.75M142
      1MBI2400UD-1201200V,3460A/TC=25℃,饱和压降1.75M143
      1MBI3600UD-1201200V,5160A/TC=25℃,饱和压降1.75M143
      U系列第五代大电流高功率IGBT???1700V
      产品型号参数说明封装形式技术资料
      2MBI600UG-1701700V,830A/TC=25℃,饱和压降2.05M248
      2MBI800UG-1701700V,1130A/TC=25℃,饱和压降2.05M248
      2MBI1200UG-1701700V,1530A/TC=25℃,饱和压降2.05M248
      1MBI1200UC-1701700V,1670A/TC=25℃,饱和压降2.05M142
      1MBI1600UC-1701700V,2270A/TC=25℃,饱和压降2.05M142
      1MBI2400UD-1701700V,3060A/TC=25℃,饱和压降2.05M143
      1MBI3600UD-1701700V,4590A/TC=25℃,饱和压降2.05M143


     • S系列第四代IGBT

      商品名称:S系列第四代IGBT

      商品概要:

      单列直插S系列6合1 IGBT
      产品型号参数说明封装形式技术资料
      6MBI10GS-060600V,10A/TC=25℃,饱和压降2.8M619
      6MBI15GS-060600V,15A/TC=25℃,饱和压降2.8M619
      6MBI20GS-060600V,20A/TC=25℃,饱和压降2.8M619
      S系列第四代IGBT???/span>
      产品型号参数说明封装形式技术资料
      1MBI200S-1201200V,300A/TC=25℃,饱和压降2.3M127
      1MBI300S-1201200V,400A/TC=25℃,饱和压降2.3M127
      1MBI400S-1201200V,600A/TC=25℃,饱和压降2.3M127
      2MBI100S-1201200V,150A/TC=25℃,饱和压降2.3M234
      2MBI100SC-1201200V,150A/TC=25℃,饱和压降2.3M233
      2MBI150S-1201200V,200A/TC=25℃,饱和压降2.3M233
      2MBI150SC-1201200V,200A/TC=25℃,饱和压降2.3M234
      2MBI200S-1201200V,300A/TC=25℃,饱和压降2.3M234
      2MBI200SB-1201200V,300A/TC=25℃,饱和压降2.3M235
      2MBI300S-1201200V,400A/TC=25℃,饱和压降2.3M238
      2MBI75S-1201200V,100A/TC=25℃,饱和压降2.3M232
      6MBI100S-1201200V,150A/TC=25℃,饱和压降2.3M626
      6MBI10S-1201200V,15A/TC=25℃,饱和压降2.3M623
      6MBI15S-1201200V,25A/TC=25℃,饱和压降2.3M623
      6MBI25S-1201200V,35A/TC=25℃,饱和压降2.3M623
      6MBI35S-1201200V,50A/TC=25℃,饱和压降2.3M623
      6MBI50S-1201200V,75A/TC=25℃,饱和压降2.3M623
      6MBI75S-1201200V,100A/TC=25℃,饱和压降2.3M626


     • P系列1004V IGBT

         

      商品名称:P系列1004V IGBT

      商品概要:        

      产品型号            参数说明            封装形式            技术资料            
      2MBI50P-140            1400V,50A/TC=25℃,饱和压降2.7            m232            
      2MBI75P-140            1400V,75A/TC=25℃,饱和压降2.7            m232            
      2MBI100PC-140            1400V,100A/TC=25℃,饱和压降2.7            m233            
      2MBI150PC-140            1400V,150A/TC=25℃,饱和压降2.7            M233            
      2MBI200PB-140            1400V,200A/TC=25℃,饱和压降2.7            M235            
      2MBI300P-140            1400V,300A/TC=25℃,饱和压降2.7            M238            
      1MBI600PX-140            1400V,600A/TC=25℃,饱和压降2.85            M138            
      1MBI600PX-120            1400V,600A/TC=25℃,饱和压降2.85            M138            


     • 600V U2系列

      商品名称:600V U2系列IGBT

      商品概要:

      600V U2系列第三代IGBT???/span>
      产品型号参数说明封装形式技术资料
      2MBI150U2A-060600V,150A/TC=25℃,饱和压降1.8M232
      2MBI200U2A-060600V,150A/TC=25℃,饱和压降1.8M232
      2MBI300U2B-060600V,300A/TC=25℃,饱和压降1.8M233
      2MBI400U2B-060600V,400A/TC=25℃,饱和压降1.8M233
      2MBI600U2E-060600V,600A/TC=25℃,饱和压降1.9M247


     在线捕鱼棋牌